Poziv na predstavljanje puta u Jordan
Poštovani i dragi kolege,

u ime studenata diplomskih studija stare povijesti i srednjega vijeka pozivam vas na predstavljanje stru?nog putovanja u Jordan u srijedu 8. lipnja 2022, u 11.00 sati (D VI).

Inga Vilogorac Br?i?
6. lipnja 2022.