Prijava za terensku nastavu
Prijave za terensku nastavu u Be? od 16. do 18. 9. 2022. prima doc. dr. sc. Šimetin Šegvi? putem maila do 4. 7. (ponedjeljak). Studentska participacija je 500 kn (smještaj u hostelu s doru?kom)
30. lipnja 2022.