Obavijest studentima
Studenti druge godine Preddiplomskog studija povijesti i Integriranog studija povijest-geografija biraju seminarsku nastavu izme?u kolegija Europske regije i hrvatska povijest u ranom novom vijeku i Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku. U jednu grupu može se prijaviti najviše 15 studenata. Studenti se za sada ne upisuju u studomat, ve? od ponedjeljka 26. rujna do petka 30. rujna upisuju se na liste koje ?e biti dostupne na vratima kabineta C-114 (dvije seminarske grupe na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest u ranom novom vijeku) i C-117 (dvije seminarska grupe na kolegiju Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku.)
26. rujna 2022.