Obavijest studentima
Mole se studenti diplomskog studija - modula Rani novi vijek da se jave voditelju modula izv. prof. dr. sc. Vjeranu Kursaru na email vkursar@ffzg.hr radi dogovora o nastavi na Diplomskog radionici. Nastava po?inje u ponedjeljak 10. 10. 2022.
1. listopada 2022.