Obavijest diplomskim studentima
Nastava na diplomskom predmetu Pomo?ne povijesne znanosti I. – za dvopredmetne diplomske studente i one jednopredmetne diplomske studente koji PPZ nisu slušali na preddiplomskom studiju po?inje u petak 14. 10. 2022. prema rasporedu.
4. listopada 2022.