Obavijest studentima - Vedriš
Obavijest studentima koji slušaju kolegij Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti. Zbog službene sprije?enosti nastavnika, 29.05.2008. nastava se ne?e održati. Najavljeni pismeni ispit održat ?e se 05.06.2008. u nastavnom terminu.
28.05.2008.