Obavijest studentima
Na Omegu je postavljen novi kolegij naziva Studenti i nastavnici Odsjeka za povijest. Kolegij služi bržoj komunikaciji pro?elnika i ?lanova Odsjeka za povijest sa svim studentima Odsjeka za povijest. Preko njega se daju i prikupljaju informacije važne za pitanja koja uklju?uju sve studente te se objavljuju ankete preko kojih studenti mogu izraziti stavove o pitanjima važnima za program i funkcioniranje studija povijesti. Služi i za raspravu na forumu prema potrebi.

Lozinka za upis: stuinast (malim slovima)

Prijava nije obavezna studente, ali uskoro ?e se objaviti anketa o mišljenju o novom programu s materijalima pa preporu?ujemo zainteresiranima da se upišu na kolegij.

Lijep pozdrav,
Zrinka Nikoli? Jakus
Pro?elnica Odsjeka za povijest
22. sije?nja 2023.