Obavijest polaznicima kolegija Ekohistorijski aspekti naseljavanja krša u prapovijesti i antici"
Obavještavam polaznike izbornog kolegija "Ekohistorijski aspekti naseljavanja krša u prapovijesti i antici" da ?e nastava biti održana 15. i 29. svibnja 2007. prema rasporedu. Molim da tada predate dovršene seminarske radove. Sve ostalo ostaje kako je dogovoreno. dr. sc. Boris Oluji?
9.5.2007.