Poziv studentima
U pripremi je studentski zbornik radova posve?en modernosti. Nastojati ?e obuhvatiti interdisciplinarne teme iz podru?ja društvenih i humanisti?kih znanosti vezane uz pojam modernosti, modernizacijske procese i ostale srodne predmete.

Pozivamo sve zainteresirane za suradnju da nam se obrate za dodatne informacije na email adresu modernost.zbornik@gmail.com.

Radovi i materijali se primaju zaklju?no s 19. listopadom 2008.
09.06.2008.