Obavijest o konzultacijama - Petri?
Hrvoje Petri? ?e konzultacije u utorak 15. srpnja održati konzultacije s po?etkom u 14 sati, idu?e konzultacije ?e biti u srijedu 20. kolovoza u 12,30 sati. Nakon toga ?e održavati konzultacije u redovitom terminu.
11.07.2008.