ISPITNI ROKOVI
Za ispite iz kolegija Politika i propaganda u 20.st., te Jugoslavija i svijet 1960-tih, jesenski rokovi su: 4.,11. i 25.9. u 10 sati, A-202
14.7.2008.