Povijest Srednje i Jugoisto?ne Europe u ranome novom vijeku (stari program)
Otkazuju se termini i ukidaju pismeni testovi iz kolegija Povijest Srednje i Jugoisto?ne Europe u ranome novom vijeku (stari program). Usmeni ispiti polažu se kod mr. Petri?a i mr. Šari?a prema dogovoru.
28.8.2008.