Polaznike izbornog kolegija "Ekohistorijski aspekti naseljavanja krša u prapovijesti i antici" pozivam na dogovor za terensku nastavu u utorak 09.09. u 11 sati u sobu C 015.
02.09.2008.