Doc. dr. sc. Željko Holjevac održat ?e konzultacije u srijedu, 17. rujna 2008., od 15 do 17 sati

Važno: studenti II. godine koji su u rujanskom ispitnom roku prošli pismeni dio ispita iz predmeta «Europske regije i hrvatska povijest u 19. stolje?u», a nisu još izašli na usmeni dio ispita, mogu to u?initi u navedenom terminu.
15.09.2008