Obavijest o ispitima - Selem
Prof. Selem ?e održati ispite u petak 19. rujna u 11 sati u sobi C 015.
16.09.2008.