Rezultati ispita - Europska i svjetska povijest 19. stolje?a
Pismeni ispit iz Europske i svjetske povijesti 19. stolje?a položili su:
Neven Kova?ev
Nina Popovi?
Ivan Rastovi?
Hrvoje Rodi?
Andrej Štefan
Goran Trnini?

Upis ocjena i ECTS bodova u utorak u 9.30 sati ili u ?etvrtak u 10.00 sati.
19.09.2008.