Prof. dr. sc. Borislav Grgin od 1. 10. 2008. do 30. 9. 2009. koristi slobodnu studijsku godinu. Svu nastavu, ispite i konzultacije u tom razdoblju održavat ?e, kako na preddiplomskom tako i na diplomskom studiju, dr. sc. Hrvoje Gra?anin i Ivan Botica, prof.

Prof. Grgin ove akademske godine ne?e držati nastavu ni na poslijediplomskom doktorskom studiju medievistike.
30.09.2008.