Obavijest studentima
Molimo sve studentice/studente koji su na diplomskom studiju na istraživa?kom modulu upisali smjer rani novi vijek, kao i one studentice/studente koji su na nastavni?kom modulu izabrali kombinaciju s ranim novim vijekom da do?u na sastanak s nastavnicima smjera rani novi vijek, koji ?e se održati u utorak, 7. listopada t.g., s po?etkom u 13 sati, u A-202.
03.10.2008