Obavijest studentima diplomskog studija - smjer Rani novi vijek
Hrvoje Petri? ?e prvo predavanje iz predmeta „Ekohistorija“ održati u 12.30, a prvo predavanje iz predmeta „Ekonomska historija“ u 14 sati u C-108, u utorak 14. listopada.
13.10.2008