Obavijest studentima diplomskog studija - modul Moderna i suvremena povijest (19-20. stolje?e)
Kolegij "Tehnike i metode u istraživanju povijesti 19. st." održavat ?e se u dvije seminarske grupe. Druga seminarska grupa po?inje s nastavom u petak 17. listopada prema rasporedu. Izvo?a? nastave na toj grupi je mr. sc. Kristina Milkovi?.
16.10.2008.