Obavijest studentima o terenskoj nastavi
Terenska nastava u Arheološkom muzeju za sve studente prve godine povijesti održat ?e se u srijedu 29. listopada 2008. Sastanak je u 14.30 h ispred Arheološkog muzeja (Zrinjevac 19).
28.10.2008