PRO TEMPORE
Elektroni?ko izdanje novog broja ?asopisa studenata povijesti Pro tempore možete pro?itati ovdje. Promocija tiskanog izdanja ?e se održati nakon praznika.

Pro tempore (PDF, 826 KB)
24.12.2008.