Obavijest studentima
Goran Hutinec zbog službene sprije?enosti ne?e održati nastavu i konzultacije od 7. do 23. sije?nja 2009. godine. Nastava predvi?ena za 8, 9, 15. i 16. sije?nja bit ?e nadokna?ena u subotu, 24. sije?nja,a nastava zakazana za 22. i 23. sije?nja nadoknadit ?e se 31. sije?nja. Rok za predaju seminarskih radova produžuje se do 24. sije?nja 2009. godine.
08.01.2008.