Obavijest studentima o nadoknadi nastave
Nadoknada nastave Gorana Hutinca biti ?e u subotu 24. sije?nja 2009.

Za jednopredmetne studente od 9-12h, a dvopredmetne 12-15h. sastanak s profesorom je ispred njegovog ureda C-109
23.01.2009.