Obavijest studentima diplomskih studija
Studenti koji su prijavili ispit iz predmeta "Hrvatska i Europa u 19. stolje?u: komparatisti?ke teme" za 24. velja?e u 10 h, mogu iza?i na ispit i u 9 h.
17.02.2009