Obavijest studentima o upisu ocjena
Potpisi i upisi ocjena kod prof. dr.sc. Drage Roksandi?a (nositelja kolegija)vršit ?e se sukcesivno prema predmetima, i to ovim redoslijedom:
- ?etvrtak, 26. velja?e, 10 sati, A-202, "Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka";
- ?etvrtak, 26. velja?e, 11 sati, A-202, "Pregled povijesti hrvatsko-slavonske vojne krajine u 18. stolje?u" (izvo?a? mr. sc. Kristina Milkovi?);
- ?etvrtak, 26. velja?e, 11.30 sati, A-202, svi izborni kolegiji koje izvodi prof. Marko Rimac.
24.02.2009