Obavijest studentima
Rezultati ispita iz kolegija "Pregled povijesti Hrvatsko-slavonske vojne krajine u 18. stolje?u":

Karlo Babuder, dobar (3);
Marko Savi?, vrlo dobar (4).
25.02.2008