O B A V I J E S T
Studenti koji su do akad. g. 2006/7. (uklju?ivo) na Odsjeku za povijest polazili kolegije prof. dr. Petra Selema mogu eventualne zaostale ispitne obveze regulirati kod prof. dr. Borisa Oluji?a (kolegiji iz povijesti starog Istoka) ili kod prof. dr. Brune Kunti?-Makvi? (kolegiji iz gr?ke povijesti) u terminima konzultacija i u objavljenim ispitnim terminima.
06.03.2009