OBAVIJEST STUDENTIMA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA
Kolegij "Društvene grupe u klasi?nom svijetu i anti?ka prozopografija I." (prof. dr. Bruna Kunti?-Makvi?; 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno; 6 ECTS bodova), koji je obvezan u 2. (ljetnom) semestru diplomskog studija Stare povijesti, kao izborni predmet mogu upisati i studenti preddiplomskog studija. Nastava se održava utorkom: predavanje u 8 h u A-202, seminar u 9.30 h u A-001. Zainteresirani studenti mogu se upisati na listi izvješenoj kod sobe C-015. Mogu?e je primiti maksimalno 19 studenata. Uz popis je izvješen i silabus s temama predavanja i obvezatnom literaturom.
19.03.2009.