Obavijest - Modri?-Blivajs
Seminar iz Metodike nastave povijesti održat ?e se 24.svibnja u Hrvatskom državnom arhivu, Zagreb, Trg Marka Maruli?a 21, s po?etkom u 15.30 (obje grupe). Uz razgledavanje zgrade Arhiva predvi?eno je predstavljanje palegrafskih, povijesnih, heraldi?kih i genealoških radionica. Okupljanje ispred zgrade Arhiva.
22.5.2007.