Poziv na predavanje
Pozivaju se studenti i svi zainteresirani na predavanja dr. Marka Kramera, profesora i direktora Instituta za izu?avanje Hladnog rata Sveu?ilišta Harvard.

Predavanja se održavaju:

Ponedjeljak, 20. travnja u 10 sati na Fakultetu politi?kih znanosti
Utorak, 21. travnja u 14 sati na Filozofskom fakultetu
Srijeda, 22. travnja u 10 sati na Pravnom fakultetu

Opširnije
17.04.2009.