Obavijest
Prof. dr. sc. Ivo Banac vra?a se u Zagreb 27. travnja i otpo?inje s predavanjima u terminima:

Povijest Jugoslavije 1918.-1991.
- pon. 12:30-14:00 dvorana A202
- uto. 12:30-14:00 dvorana A001
- sri. 12:30-14:00 dvorana D3
- ?et. 9:30-11:00 dvotrana A001

Povijest komunisti?kog pokreta u Hrvatskoj
- ?et. 12:30 - 14:00 dvorana A001
- pet. 08:00 - 9:30 dvorana A001

Ovi kolegiji su izborni za studente diplomskog studija. Upisne liste ?e biti izvješene na vratima C-119 u srijedu, 22. travnja u 10h. Na kolegiju Povijest komunisti?kog pokreta u Hrvatskoj ima 15 mjesta, a na Povijest Jugoslavije 1918.-1991. ima 30 slobodnih mjesta.
20.04.2009.