Poziv na predavanje
U ?etvrtak, 7. svibnja 2009, prof. dr. Maksim Kamenjecki sa Sveu?ilišta Tarasa Šev?enka u Kijevu održat ?e predavanje "Prijepori suvremene Ukrajine"

Vije?nica Filozofskog fakulteta, 18 - 19.30 sati
30.04.2009.