Referendum za (de)blokadu nastave
Poštovani studenti Filozofskog fakulteta, pozivamo vas na izjašnjavanje o blokadi odnosno deblokadi nastave na našem Fakultetu. Cilj ovog izjašnjavanja jest utvrditi stupanj potpore svih studenata blokadi ili deblokadi nastave.

Izjašnjavanje putem online referenduma bit ?e mogu?e do ponedjeljka 11. svibnja u 24.00 h. Sudjelovati mogu svi studenti koji imaju AAI@edu.hr korisni?ki ra?un na Filozofskom fakultetu. Svim sudionicima referenduma jam?i se anonimnost. Rezultati referenduma bit ?e objavljeni u utorak 12. svibnja 2009. u 12.00h na adresi http://maia.ffzg.hr/referendum.
08.05.2009.