Poziv na predavanje
Prof. dr. Antoni Cetnarowicz s Jagelonskog sveu?ilišta u Krakovu održat ?e predavanje "Dalmatinski narodnjaci prema Sije?anjskom ustanku 1863. godine". ?etvrtak, 21. svibnja 2009. Vije?nica Filozofskog fakulteta / 18-19.30 sati
14.05.2009.