Obavijest studentima o terenskoj nastavi
Polazak na terensku nastavu Moslava?ka gora, Papuk u sklopu kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, je u subotu 16. svibnja u 7.30 s parkirališta Filozofskog fakulteta.

Plan terenske nastave
14.05.2009.