Obavijest polaznicima kolegija Sjedinjene Ameri?ke Države: 1783.-1890.: ekspanzija na zapad
Mole se studenti koji poha?aju izborni predmet Sjedinjene Ameri?ke Države: 1783.-1890.: ekspanzija na zapad da do?u na konzultacije u srijedu 20. 5. 2009. u 8h u sobu A-108 radi dogovora o spajanju kolokvija i seminarskim radovima.
Za sve detaljne informacije javite se na e-mail: mladen.tomorad@zg.t-com.hr
18.05.2009.