Obavijest o kolokvijima
Pismeni kolokviji iz izbornih predmeta "Zemlje ugarske krune u svjetlu statisti?kih izvora 1880.-1914." i "Hrvatsko-ma?arski odnosi u 19. stolje?u" kod doc. dr. sc. Željka Holjevca održavat ?e se u terminima pismenih ispita iz predmeta "Europske regije i hrvatska povijest u 19. stolje?u" tijekom ljetnog i jesenskog ispitnog roka.
24.05.2009.