Poziv na predavanje
U petak, 12. lipnja 2009. u 11 h u konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Jasmina Osterman, Inga Vilogorac-Br?i? i Boris Oluji? održat ?e predavanje "Tragom faraona. Izvješ?e o stru?nom putovanju u Egipat (31. 01. do 14. 02. 2009.)".
04.06.2009.