Obavijest
Europski dom Dubrovnik organizira u rujnu o.g. u Dubrovniku me?unarodni susret mladih. Radni jezici susreta su njema?ki i francuski, a teme susreta su, izme?u ostalog, vezane i za studij povijesti.

Radni okvir susreta predstavlja petojezi?na knjiga "Orlandovi europski putovi" koju je Europski dom Dubrovnik objavio 2006. Jedan od autora tekstova u knjizi je i prof. dr. August Kova?ec (Odsjek za romanistiku), koji je zajedno s prof. dr. Miljenkom Jurkovi?em sudjelovao u prvom predstavljanju knjige. G. Jurkovi? je upoznat sa sadržajem susreta i podržava sudjelovanje studenata Filozofskog fakulteta u njegovom radu. Zainteresirani studenti knjigu mogu posuditi u knjižnici Vašega fakulteta (na poklon su je svojedobno dobile knjižnice Odsjeka za romanistiku, talijanistiku i Zavoda za slavensku filologiju).

Više podataka studenti mogu prona?i na oglasnoj plo?i Odsjeka za povijest.
08.06.2009.