Obavijest studentima
Pozivaju se studenti prve godine diplomskog studija na sastanak s nastavnicima u utorak 23. lipnja u 17.00 sati D- VI. Na sastanku ?e imati priliku pitati sve u vezi upisa na drugu godinu diplomskog studija.

Pozivaju se studenti tre?e godine preddiplomskog studija povijesti na sastanak u 18.00 sati u utorak, 23. lipnja u D- VI gdje ?e im biti prezentiran diplomski studij povijesti.
17.06.2009.