Obavijest
Jesenski rokovi su uneseni u ISVU sustav za sve kolegije koji se preko njega vode. Kao i do sada, na ispite se možete prijaviti do 5 dana, a odjaviti 2 dana prije roka.

Jesenski ispitni rok za studente po novom programu trajati ?e od 31.08. do 18.09. Za studente po starom programu jesenski ispitni rok je od 31.08. do 30.09.
22.07.2009.