Rezultati ispita kod profesora Agi?i?a
Rezultat ispita iz predmeta Europska i svjetska povijest 19. stolje?a

Livaja Josipa - dobar (3)
Gagula Marko - dovoljan (2)
Vidovi? Marija - dovoljan (2)

ostali studenti i studentice nisu prošli

Rezultat ispita - Isto?no pitanje u 19. stolje?u

Pavlovi? Josip - vrlo dobar (4)
Mari?i? Kristina - nije prošla
21.09.2009.