Dodatni termini dekanskog roka
Doc. dr. sc. Zvjezdana Sikiri? ispit ?e održati u petak, 25.09. u C-119, u 9.00 h

Snježana Koren ?e održati ispit iz Didaktike povijesti u ?etvrtak, 24. rujna 2009., u 10 sati.

Doc. dr. sc. Zrinka Blaževi? pismene ispite u dekanskom roku održat ?e u ?etvrtak, 24. rujna 2009. godine u sljede?im terminima:
Suvremena historiografija – teorije i metode u 12 sati u D- I
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka u 13 sati u D-I


Prof.dr.sc. Tvrtko Jakovina:
ISPIT IZ SVJETSKE POVIJESTI NAKON 1945. (III godina, Bologna) po?inje u 9.30h, 24. rujna u dvorani 4.

Prof.dr.sc. Božena Vranješ Šoljan i prof.dr.sc. Tvrtko Jakovina:
ISPIT IZ SVJETSKE POVIJESTI 20. STOLJE?A (komparat. teme) po?inje u 10.30h, 23. rujna u C-113.

prof. dr. Bruna Kunti? Makvi? :
Gr?ki i rimski svijet: ponedjeljak, 28. rujna 2009. u 10 h u A-001
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici: ponedjeljak, 28. rujna 2009. u 11 h u A-001
Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja: ponedjeljak, 28. rujna 2009. u 10 h u A-001

Doc. dr. sc. Mirela Alti? ispit ?e održati u petak, 25.09. u C-119, u 14.00 h

mr. sc. Kornelija Jurin Star?evi?: Ispiti iz izbornih predmeta Povijest Osmanskoga Carstva i Povijest Republike Turske održati ?e se 24. 09. 2009. od 16-17 sati u predavaoni A-202.

Doc. dr. sc. Nataša Štefanec ispit ?e odrzati u srijedu, 23.09. u C-118, u 9.30 h

Prof. dr. sc. Iskra Ivelji? ispit ?e održati u petak, 25.09. u C-111:
Hrvatska povijest 19. stolje?a u 10.00 h
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stolje?u u 11.00 h

Prof. dr. sc. Damir Agi?i?:
Europska i svjetska povijest 19. stolje?a - ?etvrtak, 24.IX u 9.30
Isto?no pitanje u 19. stolje?u - ?etvrtak, 24.IX. u 9.00 sati
Komparatisti?ke teme iz europske i hrvatske povijesti 19. stolje?a - ponedjeljak, 28.IX. u 9.00 sati

Prof. dr. sc. Ivo Goldstein i doc. dr. sc. Ivica Šute:
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stolje?u, ?etvrtak, 24. 9. u 9 sati.
Doc. dr. sc. Ivica Šute:
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stolje?a, petak, 25. 9. u 9 sati.

Mr. sc. Marko Rimac ispit ?e održati u ?etvrtak, 24.09. u C-117, u 14.00 h.

Ispit iz Povijesti historiografije u dekanskom roku održat ?e se u petak, 25. rujna 2009. od 12 do 14h u A-001.
21.09.2009.