Obavijest studentima
Mole se kolegice Petra Horvatinovi?, Sara Simi? i kolega Tomislav Bran?olica da do?u na komisijski ispit u utorak 29. rujna u 10 sati (C-119) jer su ?etiri puta izlazili na test što nije u skladu s uvjetima i odredbama o polaganju ispita.
25.09.2009.