Obavijest studentima
U srijedu, 30. rujna, u D-III, u 11 sati je sastanak za sve studente koji upisuju 1. godinu diplomskog studija povijesti. Na sastaku ce se opredijeliti za smjerove diplomskog.
29.09.2009.