Obavijest o izvanrednom ispitnom roku
Na ispit u 2. dekanskom ispitnom roku mogu iza?i svi studenti po bolonjskom programu koji nisu ispunili pravo na ?etiri izlaska na isti ispit u jednoj ak. godini, pri ?emu je ?etvrti izlazak pred ispitnim povjerenstvom.
Na kolegije koji se vode preko ISVU-a prijava i odjava ?e biti mogu?a do 2 sata prije samog ispita!

Na poveznici se nalaze dosad odre?eni datumi ispitnog roka, ostali ?e biti objavljeni naknadno.

Raspored 2. dekanskog roka 2009.
02.10.2009.