Obavijest o nastupnom predavanju
NASTUPNO PREDAVANJE
dr. sc. Hrvoja Petri?a

pristupnika u natje?aju za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilista u Zagrebu. Nastupno predavanje održat ?e se dana 15. listopada 2009. s po?etkom u 9:30 sati u predavaonici A 201 na Filozofskom fakultetu Sveu?ilista u Zagrebu, Ivana Lu?i?a 3.

Tema predavanja je:

"Malo ledeno doba"

Nastupno predavanje održava se u okviru nastave iz predmeta Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka pred studentima, nastavnicima i stru?nim povjerenstvom:

1. dr. sc. Drago Roksandi?, red. prof.
2. dr. sc. Nenad Moa?anin, red. prof.
3. dr. sc. Nenad Vekari?, znanstveni savjetnik.
09.10.2009.