Obavijest o demonstraturama
Otvorena su mjesta za po jednog demonstratora za svaku godinu preddiplomskog studija, jedan za nastavni?ki modul diplomskog studija i dva za Kompjutorski laboratorij.

Zainteresirani studenti svoje molbe predaju u tajništvo Odsjeka.
10.10.2009.