Obavijest studentima po starom programu
Redovni mjese?ni ispitni rokovi za studente po starom programu iz predmeta "Povijest srednje i jugoisto?ne Europe u 19. stolje?u" u zimskom semestru održavat ?e se u sobi C-117 u sljede?im terminima:
27. listopada 2009. u 08.30 sati, 24. studenoga 2009. u 08.30 sati, 22. prosinca 2009. u 08.30 sati i 26. sije?nja 2010. u 08.30 sati
10.10.2009.